Чиме се бавимо?

Центар за истраживања и студије – ГЕА је невладина и непрофитна организација која иницира и подржава реформе домаћих политика од значаја за одрживи развој.

Главна подручја деловања су:

  • економски развој кроз ефикасније коришћење ресурса, стварање радних мјеста и запошљавање,
  • едукација и јачање људског капитала,
  • борба против сиромаштва и заштита људских права
  • очување животне средине

Активности које тренутно проводимо фокусиране су на подршку реформама из области запошљавања, јачању капацитета домаћих институција са тржишта рада као и вјештина рањивих група. У овој области смо имплементирали више значајних пројеката и остварили добру сарадњу са домаћим институцијама и другим актерима.

Визија

Допринијети одрживом развоју кроз подршку реформама јавних политика и развоју домаћег знања.

Мисија

Промовисати истраживања и информисане расправе о јавним политикама од значаја за одрживи развој, подржати раст људског капитала те развој и примјену науке.

Зашто Геа?

Старе културе и њихова вјеровања била су заснована на митовима и легендама, боговима и јунацима са божанским карактеристикама. Ти митови и легенде, који буде велико занимање јер откривају културе ондашњег доба, изражавају се путем прича са симболичним садржајем. Према грчкој митологији из Хаоса је потекла Геа (Земља).

“Касније Геа, пространа и чврста, постаде темељ и станиште из којег се напаја све што живи”.