Успјешно реализован пројекат “Јачање положаја жена и развој људског капитала у општини Мркоњић Град”

Центар за истраживања и студије почетком августа 2010. године је успјешно реализовао пројекат “Јачања положаја жена и развој људског капитала у постојећим удружењима жена општине Мркоњић Град”. То је дио општег пројекта Јачања демократије у локалним заједницама – ЛОД који је финансиран средствима Европске уније а који у Босни и Херцеговини имплементира УНДП.
У оквиру имплементације пројекта “Јачање положаја жена и развој људског капитала у општини Мркоњић Град успјешно су реализоване све предвиђене пројектне активности.

Полазнице из три изабрана удружења жена у општини Мркоњић Град добиле су нова сазнања која ће им у многоме олакшати рад у циљу јачања њихових личних капацитета као и капацитета самих удружења. Семинари/радионице из области руралног туризма и развоја органске пољопривреде су изазвали посебно интересовање, а неке од полазница су већ започеле прве кораке у развијању ових дјелатности као будућих извора примања својих домаћинстава. Петодневна обука из области традиционалних техника ткања, која је успјешно спроведена у сарадњи са ХУЖ “Дуга” из Бањалуке, посебно се показала корисном за чланице удружења жена “Наша жена” из Подрашнице. Оне су имале прилику да усвоје знања и технике неопходне за израду традиционалних одјевних и украсних предмета, чијим ће излагањем и продајом значајно допринијети побољшању туристичке понуде Мркоњић Града као и економском јачању Удружења и његових чланица.

Кроз низ семинара/радионица о организовању и вођењу удружења, полазнице су добиле све информације неопходне за успјешан рад удружења. Полазнице су усвојиле нова сазнања из области стратешког планирања, организације рада удружења, нормативно-правног оквира за дјеловање удружења, извора финансирања, писања пројектних приједлога те нормативно-правног оквира заштите права и положаја жена са примјерима добрих пракси из БиХ.

Као завршна активност у пројекту, у сарадњи са Хелсиншким парламентом грађана Бања Лука, израђен је и “Приручник за помоћ у раду удружења жена”, у ком су обједињене све теме обрађиване на одржаним семинарима везаним за рад удружења.

Такође, остварена је добра сарадња са представницима општине Мркоњић Град, чија је помоћ значајно олакшала имплементацију пројекта и који су изразили вољу за наставак успјешне сарадње са три удружења жена.

Пројекат је финансиран од стране Европске уније и општине Мркоњић Град, а реализован у оквиру Развојног програма Уједињених нација за БиХ – УНДП БиХ – у сарадњи са НВО „Хелсиншки парламент грађана Бањалуке“.

Вријеме реализације пројекта је од 1. децембра 2009. до 31. јула 2010. године.