Успјешно окончан пројекат “Извјештај о постојећим начинима утврђивања плата посланика и делегата у парламентарним тијелима БиХ уз приједлог успостављања дугорочно одрживог модела”

Центар за истраживања и студије ГЕА је у периоду од 1. 12. 2009. до 31. 5. 2010. године успјешно реализовао пројекат „Извјештај о постојећим начинима утврђивања плата посланика и делегата у парламентарним тијелима БиХ уз приједлог успостављања дугорочно одрживог модела”, подржан од стране Центара цивилних иницијатива (ЦЦИ) у оквиру програма Партерског грађанског заступања CAPP II
Између осталог, овим пројектом је:

– урађена анализа постојећег модела утврђивања плата члановима парламената у ЕУ и земљама Балкана и поређење са моделима у Републици Српској и Федерацији БиХ, као и са моделом на нивоу Парламентарне скупштине БиХ;

– предложен нови модела утврђивања плата којим би се уклонили негативни аспекти постојећег модела и којим би се повећала транспарентност и ефикасност цијелог процеса;

– проведено јавно заговарање новог модела у медијима и заговарање у скупштинама на нивоу ентитета и на државном нивоу;

– одржане три презентације предложеног модела утврђивања посланичких плата за овлаштена тијела у оквиру ентитетских парламената и Парламентарне скупштине БиХ.

У оквиру проведеног истраживања и припреме извјештаја анализирано преко 20 модела утврђивања плата скупштинских посланика у 20 земаља ЕУ и Балкана. У складу с тим, извјештај садржи компаративну анализу модела у БиХ и региону.

Комплетан Извјештај можете преузети овдје.