Пројекти

Пројекат пружања техничке подршке корисницима бесповратних средстава као мјера подршке у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима – UNDP EU4Agri

Центар за истраживања и студије ГЕА на основу потписаног уговора са UNDP EU4Agri пројектом у периоду јули 2023. године – фебруар 2024. године пружа техничку подршку корисницима бесповратних средстава у 17 партнерских јединица локалне самоуправе као мјеру подршке у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима.