Процјена ризика у области заштите и здравља на раду

Као наставак претходно одржаног округлог стола, 23. 5. 2012. одржан је истоимени семинар “Процјена ризика у области заштите и здравља на раду”.
Семинар је организован је у сарадњи са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите РС и Републичким инспекторатом РС, а у оквиру пројекта “Европски мостови сарадње у области заштите и здравља на раду”, који финансира Генерална дирекција за проширење Европске комисије.

Учесници семинара били су представници лиценцираних кућа које се баве пословима заштите здравља на раду и врше процјену ризика на радном мјесту, затим представници здравствених институција и послодаваца код којих се врши процијена ризика на радном мјесту и радној средини, представници инспекцијских органа и представници радника.

Још једном семинару су присуствовали и експерти из Финске који су подијелили своја сазнања из области процјене ризика на радном мјесту у Финској, искуства примјене релевантних стратегија и политика на нивоу ЕУ, позитивне економске утицаје улагања у ЗЗНР, као и практичне примјере процјене ризика на радном мјесту у Финској.

Након семинара, за неколицину учесника семинара организована је посјета фабрици Celex у Бањој Луци, гдје су фински стручњаци извели практичну демонстрацију процјене ризика за радно мјесто вариоца.