Публикације

Приручник за помоћ у раду удружења жена

12.07.2010.
Download

Овај Приручник је настао у склопу реализације пројекта под називом “Јачање положаја жена и развој људског капитала у општини Мркоњић Град” и његов циљ је да на једном мјесту пружи све потребне информације везано за процесе оснивања, али и даљи рад, првенствено, удружења жена.
Као што и сам назив говори, циљ пројекта је било јачање положаја жена и развој људског капитала у постојећим удружењима жена у општини Мркоњић Град.

У Приручнику су обједињени садржаји свих презентација/радионица које су за чланице удружења жена одржане током имплементације пројекта. Покретач пројекта је Удружење Геа – Центар за истраживања и студије из Бање Луке.

Пројекат је финансиран од стране Европске Уније и Развојног програма Уједињених нација (UNDP), а реализован у сарадњи са општином Мркоњић Град и Хелсиншким парламентом грађана из Бање Луке.

У оквиру имплементације пројекта одабрана су три удружења жена из општине Мркоњић Град, чије су чланице и биле главна циљна група читавог пројекта.