Публикације

Приручник за израду пословног плана

02.04.2012.
Download

У оквиру пројекта финансираног од стране USAID-а под називом Студентско предузетништво и програма Имам идеју, израђен је Приручник за израду пословног плана.
Овај Приручник настао је с циљем да се студентима укљученим у програм Имам идеју, у оквиру пројекта Студентско предузетништво, помогне у дефинисању пословне идеје и изради пословног плана.

Садржај Приручника конципиран је тако да кроз четири тематска поглавља прати логички слијед развоја једног предузетничког подухвата, од настанка идеје све до израде пословног плана и одлуке о регистрацији бизниса.