Пројекти

Пољопривреда и туризам као шанса за посао

ГЕА – Центар за истраживања и студије започео је са имплементацијом новог пројекта “Пољопривреда и агротуризам као прилика за запошљавање” с циљем доприноса бољем искориштавању предузетничког потенцијала у пољопривреди и туризму кроз надоградњу и ширење локалних партнерстава те помоћ у стварању одрживих извора прихода за рурална домаћинства у циљној регији сјеверозападне БиХ.

Специфични циљ пројекта је успостава адекватног предузетничког екосистема на подручју општина Петровац, Босански Петровац, Рибник, Бихаћ, Дрвар, Источни Дрвар, Мркоњић Град, Шипово и Језеро како би се олакшала реализација предузетничких иницијатива у секторима пољопривреде и агротуризма, с посебним нагласком на припаднике рањивих категорија становништва. Пројекат финансира ЕУ кроз програм ЕU4Business, а подржава га ИЛО (Међународна организација рада). Период имплементације пројекта је 01.01.2020. – 30.09.2021