Почетак имплементације пројекта Е-ЛОКАЛ

Центар за истраживање и студије ГЕА започео је имплементацију пројекта “Е-ЛОКАЛ Унапређење административних е-услуга на локалном нивоу”. Пројекат се спроводи у оквиру регионалног Пројекта оснаживања цивилног друштва Западног Балкана за реформисану јавну управу – WEBER 2.0, који финансира Европска унија (више информација на https://www.par-monitor.org/ ),

Циљ пројекта Е-ЛОКАЛ је утврдити степен развијености дигиталних административних услуга у 4 јединице локалне самоуправе у Босни и Херцеговини и могућности за њихово унапређење и проширење. Активности пројекта су подијељене у двије групе: мониторинг рада локалних власти и анализа прикупљених података у сврху израде мониторинг извјештаја; и консултације са грађанима и организацијама цивилног друштва које ће омогућити прикупљање релевантних информација од грађана, али и ојачати њихове капацитете да дјелују као фактор промјене и потражње у контексту реформе јавних услуга.

У оквиру пројекта Центар за истраживање и студије ГЕА  ће подржати онлине кампању за грађане/ке  на платформи МОЈА УПРАВА https://www.mojauprava.ba/ Платформа служи да омогући грађанима да прате и оцјењују рад јавне управе, те подијеле своја искуства која ће бити узета у обзир кроз пројекат WеБЕР 2.0 приликом формирања препорука које ће бити подијељене са доносиоцима одлука са захтјевом за реформе у областима које највише муче грађане.Прати(мо) своју реформу! #EU_WeBER