Публикације

Потребна нам је политика плата у јавном сектору

07.03.2010.
Download

Одржива политика плата за БиХ захтијева да јавни сектор мора престати диктирати темпо раста плата за цјелокупну привреду. Начин на који се ово може постићи је да се нивои плата у јавном сектору ускладе са упоредивим радним мјестима у приватном сектору, те да се њихов даљи раст повеже са растом плата у приватном сектору.
Период 2006-2008. године обиљежен је великим порастом плата у јавном сектору БиХ. Избори на државном и локалном нивоу и повољан развој фискалне ситуације у датом периоду су подстакли владе да испуне захтјеве синдиката у том погледу. Из тога је произашло да је данас ниво просјечне плате у јавном сектору БиХ знатно виши од оног који је постојао у другим земљама средње и источне Европе на истом степену развоја.

Ова повећања плата су се прелила на остатак тржишта рада доводећи до повећања плата у цјелокупној привреди. Иако су више плате побољшале стандард живота запослених, оне су нарушиле конкурентни положај домаћих предузећа и дјеловале у супротности са хитном потребом за смањење стопе незапослености и дефицита текућег биланса БиХ. Отварање и смањење трговинских препрека, процес који су подржали доносиоци одлука у БиХ, такође подразумијева прихватањедиректне цјеновне конкурентности, при чему плате имају суштинску улогу.

Одржива политика плата за БиХ захтјева да јавни сектор мора престати диктирати темпо раста плата за цјелокупну привреду. Предложени начин на који се ово може постићи је да се нивои плата у јавном сектору ускладе са упоредивим радним мјестима у приватном сектору, те да се њихов даљи раст повеже са растом плата у приватном сектору. Глобална привредна криза која се раширила Европом у посљедњој четвртини 2008. године захтјева брзу реакцију у том погледу. Претходни нагли порасти плата у јавном сектору били су повезани са глобалним привредним растом који је окончан „присилним слијетањем“. Смањење плата у јавном сектору је сада неопходно јер би се тако смањио притисак до којег доводе опадајући фискални приходи и показало би се приватном сектору да постоји простор за потребна прилагођавања плата и цијена. Уколико се ово не деси, прилагођавање ће се десити путем већег броја отказа и стечаја предузећа.

Дакле, удар вањског шока је неизбјежан за домаћу привреду али начин ублажавања шока ће зависити од одабира политике. Сценарио у којем не би било промјене политике води до даљњег погоршања унутрашњег и вањског положаја БиХ и може угрозити стабилност финансијског система.

Препоруке за политику

Препоруке за политику могу се резимирати на слиједећи начин:

  • Ускладити нивое плата у јавном сектору са упоредивим платама за радна мјеста у приватном сектору
  • Ускладити даљњи раст плата у јавном сектору са растом просјечне плате у приватном сектору
  • Увести ове мјере на нивоу Фискалног савјета
  • Побољшати квалитет статистичких информација и извјештавања о платама