Публикације

Очување биодиверзитета у БиХ кроз отварање “зелених” радних мјеста у секторима пољопривреде и шумарства

10.03.2012.
Download

У оквиру пројекта Повећање запослености кроз отварање “зелених” радних мјеста и очување биодиверзитета креирана је и студија “Очување биодиверзитета у БиХ кроз отварање ‘зелених’ радних мјеста у секторима пољопривреде и шумарства”.
Пројекат, који је финансиран из средстава ЕУ, имао је за циљ допринијети заштити животне средине и одрживом искориштавању природних ресурса у Босни и Херцеговини, истовремено отварајући нова алтернативна радна мјеста.

Пројекат је водио Центар за истраживања и студије “Геа” у партнерству са Регионалним центром за животну средину у Босни и Херцеговини (REC BiH) у периоду од јануара 2011. до јуна 2012. године.