Пројекти

Основни механизми тржишта рада

период 2008.
учесници Водећи апликант:
ГЕА
Центар за истраживања и студије
донатор state dept Влада САД

Кратак опис

Основу пројекта чини израда публикације под називом „Основни механизми тржишта рада“. Публикација представља једноставан приручник о основним механизмима тржишта рада и најважнијим факторима који одређују његове резултате.

Неке од тема које су обрађене укључују успостављање равнотеже између понуде и тражње за радном снагом, идентификовање узрока незапослености и постојања запошљавања на црно. Посебан нагласак је стављен на ефекте различитих економских политика на стварање новог запошљавања и висину плата.

Све обрађене теме анализиране су кроз употребу класичног модела понуде и тражње.

Основна идеја била је омогућити читаоцу да у кратком року овлада овим једноставним али корисним алатом који помаже да се анализирају ефекти постојећих и будућих економских политка на тржиште рада. Најважнија предност таквог приступа је у томе да он пружа могућност примјене истог модела у анализи многих других специфичних питања везаних за тржиште рада која нису обрађена у овој публикацији.