Публикације

Основни механизми тржишта рада

13.11.2008.
Download

Ова публикација представља једноставан приручник о основним механизмима тржишта рада и најважнијим факторима који одређују његове резултате.
Неке од тема које су обрађене укључују успостављање равнотеже између понуде и тражње за радном снагом, идентификовање узрока незапослености и постојања запошљавања на црно. Посебан нагласак је стављен на ефекте различитих економских политика на стварање новог запошљавања и висину плата.

Све обрађене теме анализиране су кроз употребу класичног модела понуде и тражње.

Основна идеја била је омогућити читаоцу да у кратком року овлада овим једноставним али корисним алатом који помаже да се анализирају ефекти постојећих и будућих економских политка на тржиште рада. Најважнија предност таквог приступа је у томе да он пружа могућност примјене истог модела у анализи многих других специфичних питања везаних за тржиште рада која нису обрађена у овој публикацији.