Пројекти

Организациони развој

период 1. јун 2014. – 31. мај 2016.
учесници Водећи апликант:
ГЕА
Центар за истраживања и студије
донатор osi Фонд отворено друштво

Кратак опис

Ова средства намијењена су Центру за истраживања и студије ГЕА као вид континуиране институционалне подршке за наставак успјешних активности у области анализе јавних политика које се тичу тржишта рада и запошљавања, али и за проширење и на анализу јавних политика из других везаних области, као што су политике руралног и пољопривредног развоја, предузетништва младих и њиховог запошљавања, социјалне заштите и регионалног развоја.
Средства су намијењена и програмском и организационом развоју и расту ГЕА-е.

Резултат подршке јесу бројни радови објављени у претходном периоду (видјети Публикације), као и стални организациони раст ГЕА-е.