Одржана радионица о заштити на раду

Округли сто на тему “Процјена ризика у области заштите и здравља на раду” организована је у сарадњи са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите РС у оквиру пројекта “Европски мостови сарадње у области заштите и здравља на раду”, који финансира Генерална дирекција за проширење Европске комисије.
Учесници скупа били су представници лиценцираних кућа које се баве пословима заштите здравља на раду и врше процјену ризика на радном мјесту, затим представници здравствених институција и послодаваца код којих се врши процијена ризика на радном мјесту и радној средини, представници инспекцијских органа и представници радника. Такође, радионици су присуствовали и експерти из Финске који са учесницима округлог стола подијелили своја знања и искуства када је у питању процјена ризика на радном мјесту и генерално област заштите на раду у Европској унији.