Одобрен регионални пројекат IPA – ECBOHS “Европски мостови сарадње у циљу подизања безбједности и заштите радника на раду”

Одобрен регионални пројекат IPA – ECBOHS “Европски мостови сарадње у циљу подизања безбједности и заштите радника на раду” у којем Центар за истраживања и студије – ГЕА дјелује као локални партнер за Босну и Херцеговину.

Главни циљ пројекта под називом “Европски мостови сарадње за безбједност и заштиту на раду” јесте јачање капацитета организација цивилног друштва и развијање дугорочне сарадње између циљаних организација (организације радника/послодаваца, НВО) у земљама западног Балкана, Хрватској и Турској, као и њихових партнера у ЕУ и локалним/државним органима власти. Пројекат ће помоћи у суочавању са изазовима повећања нивоа безбједности и заштите радника на раду.

У пројекту учествују организације радника/послодаваца и релевантних организација цивилног друштва из Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Црне Горе, са територије Косова и Метохије (под надлежности мировних снага Уједињених Нација) и Турске.

Центар за истраживања и студије “Геа” у пројектним активностима дјелује као локални партнер за Босну и Херцеговину.

Рок предвиђен за имплементацију пројекта је новембар 2010. године – новембар 2012. године.