Публикације

Неопходне реформе запошљавања и утврђивања плата у јавном сектору РС – што прије то боље

09.04.2012.
Download

У анализи ефикасности јавне управе Републике Српске урађеној од стране Центра за истраживања и студије ГЕА утврђено је да РС нема избора и да мора, прије или касније, смањити број запослених у Владином сектору.
Тренутно око 28.5% запослених из РС ради у Влади и Владиним институцијама, што је међу највишим процентима у Европи. У овај податак нису урачунати запослени у јавним предузећима код којих је такође изражен проблем презапослености. РС је и рекордер по висини разлике између плата у јавном и приватном сектору.

Закључци анализе:

  • фискални терет за домаћу привреду постаје неодржив,
    дошло је до убрзаног пораста дефицита републичког буџета и фондова,
  • јавни сектор, као далеко највећи послодавац, кроз своју политику плата онемогућава развој здравог преговарања између послодаваца и синдиката у приватном сектору,
  • јавни сектор као послодавац постао нефер конкуренција приватном сектору,
  • атрактивност запослења у јавном сектору је довела до сузбијања предузетничке иницијативе, посебно код младих.

Препоруке за нову политику плата у јавном сектору:

  • изједначити плате у јавном сектору за упоредива радна мјеста у приватном сектору
  • везати даљи раст основице за плате у јавном сектору за кретање просјечне плате у приватном сектору
  • побољшати квалитет статистичких информација о платама (посебно у приватном сектору).