Пројекти

Незапосленост у Босни и Херцеговини: (не)ефикасност постојећег тржишта рада

период 24. август 2007. – 31. децембар 2007.
учесници Водећи апликант:
ГЕА
Центар за истраживања и студије
донатор state dept Влада САД

Кратак опис

Основни мотив за покретање овог пројекта јесте проблем високог нивоа незапослености у Босни и Херцеговини који, у статистичком смислу, представља један од најсигурнијих индикатора сиромаштва. Иако су на макроекономском плану у периоду до почетка 2008. године остварени значајни помаци и економски раст, ова кретања нажалост нису била попраћена истим резултатима у области запошљавања.

Тиме се јавила потреба за бољим разумијевањем узрока овог неповољног развоја догађаја у циљу доласка до најефикаснијих рјешења. Овај пројекат се усмјерио на питање ефикасности постојећих рјешења на тржишту рада и њихове компатибилности са циљем што бржег смањења стопе незапослености.

Остварени резултати

  • Израда 3 научне студије које су биле циљано усмјерене на разлиците сегменте теме пројекта. Задатак ове фазе је био створити добру аналитичку основу и доћи до што вецег броја одговора прије спровођења друге фазе пројекта. Додатни циљ је био стимулисати већи ниво укључености стручне јавности у јавне дискусије о проблему незапослености.
  • Одржавање округлог стола у којем су учествовали представници свих интересних група на тржишту рада, као што су синдикати, послодавци, влада, посредници у запошљавању, невладин сектор, представници међународне заједнице, медији и други. На округлом столу, који је организован реализован у сарадњи са Привредном комором Републике Српске, презентоване су три студије након чега је одржана веома опсежна дискусија учесника. Споменуте студије, као и закључци са округлог стола чине садржину истоимене публикације која је издата у склопу имплеметације пројекта.