Публикације

Незапосленост младих: ЕУ и БиХ дијеле исти проблем, могу ли и рјешења бити заједничка?

04.01.2014.
Download

Истраживање о положају младих на тржишту рада.