Приступ

Методолошки приступ који користимо заснован је на константном праћењу развојних политика и уочавању логичких, техничких и научно-стартегијских проблема и препрека бржем одрживом напретку друштва.

Први корак у раду је идентификација проблема примјеном квантитативних и квалитативних истраживачких техника.

Други корак је анализа и окупљање кључних актера на рјешавању проблема.

Трећи корак је конкретно дјеловање и приједлог рјешења кроз:

  • информисане расправе о јавним политикама од значаја за одрживи развој
  • подршку расту људског капитала
  • развој и примјену науке

Наше опредјељење је да кроз сарадњу са домаћим институцијама и другим релевантним актерима заједнички радимо на унапређењу кључних развојних политика. Сматрамо да је потребно “мислити својом главом”, тј. развијати и ослањати се на домаће изворе знања у креирању и имплементацији ових политика.