Истраживање: Помажемо ли довољно младима који желе да покрену властити посао?

Анкета спроведена међу студентима, учесницима програма “Имам идеју”, утврдила је да су недостатак новца, али и мањак добрих пословних идеја, те генерална незаинтересованост за предузетништво, основни разлози због којих се млади тешко одлучују за покретање властитог посла у БиХ.
Други налази овог истраживања указују на слабост постојећег образовног система у смислу мањка преноса потребних знања везаних за предузетништво на младе, уз хронични недостатак могућности за њихову практичну примјену. Такође, евидентна је и извјесна неуједначеност у доступности програма подршке младима у различитим фазама развоја једног предузетничког подухвата, од настанка пословне идеје до њене реализације.

Примјери успјешних мјера подршке младим предузетницима, које се примјењују у другим земљама (од којих су неки наведени и у овој студији), могу послужити као добра основа за развој система подршке истој циљној групи у БиХ. Уважавајући успјешне примјере других и имајући у виду налазе спроведеног истраживања, дефинисан је низ препорука доносиоцима одлука како би се унаприједили механизми институционалне подршке младима који желе да покрену властити посао.

Основне препоруке овог истраживачког рада могу се сажети у сљедеће:

  • У образовним системима ФБиХ и РС, посебно у основном и средњем образовању, увести промјене које ће омогућити младима да на вријеме развију своје предузетничке вјештине.
  • Значајно поједноставнити и појефтинити процес регистације свих правних облика пословне дјелатности.
  • Кроз иницијативу која ће координисати активности и одговорности домаћих институција развити недостајућу системску подршку новонасталим предузећима покренутим од стране младих предузетника непосредно након њиховог ступања на тржиште.
  • Подржати развој мреже “пословних анђела” као једног од успјешних модела повезивања нових пословних идеја са инвестиционим капиталом и стручном подршком.
  • Креирати финансијске мјере у јавном сектору које су директно фокусиране на подршку младим новорегистрованим предузетницима.
  • Оснажити промовисање позитивних примјера успјешних младих предузетника међу младима.

Комплетне налазе истраживања као и детаљне препоруке можете преузети овдје.