ИПА пројекат: “Повећање запослености кроз отварање ´зелених´ радних мјеста и очување биолошке разноликости”

Центар за истраживања и студије – ГЕА успјешно је окончао реализацију пројекта под називом “Повећање запослености кроз отварање ‘зелених’ радних мјеста и очување биолошке разноликости”.
Пројекат који је финансиран из средстава ЕУ имао је за циљ допринијети заштити животне средине и одрживом искориштавању природних ресурса у Босни и Херцеговини, истовремено отварајући нова алтернативна радна мјеста.

Пројекат је реализовао Центар за истраживања и студије “Геа” у партнерству са Регионалним центром за животну средину у Босни и Херцеговини (РЕЦ БиХ).

Вријеме имплементације пројекта је јануар 2011. године – јуни 2012. године.

У оквиру пројекта израђене су двије публикације:

1. Студија “Очување биодиверзитета у БиХ кроз отварање ‘зелених’ радних мјеста у секторима пољопривреде и шумарства”

2. Водич за узгој љековитог и ароматичног биља

У априлу 2012. у општинама Босански Петровац и Требиње одржане су двије радионице о одрживом узгоју љековитог и ароматичног биља, а за вријеме радионица заинтересованим учесницима је подијељен бесплатан садни материјал и засијане су прве експерименталне парцеле. Такође, потписани су меморандуми о сарадњи са двије локалне фирме које се баве откупом љековитог и ароматичног биља, као вид подршке локалним пољопривредницима у одрживом узгоју овог биља.

Завршна активност у пројекту била је организација округлог стола о потенцијалима за стварање “зелених” послова у секторима пољопривреде и шумарства у БиХ, као и дистрибуција публикација насталих у пројекту заједно са препорукама са одржаног округлог стола. Округлом столу су присуствовали клучни актери из области заштите биоразноликости и промоције “зеленог” запошљавања у оквиру поменутих сектора.