Зелени послови – прилика за БИХ

Категорија “зелених послова” се може посматрати као једна од нових перспектива и могућности у којима би БиХ могла остварити значајан напредак.
Широк је распон области са значајним могућностима за развој стратегије зеленог запошљавања а сектори пољопривреде и шумарства свакако су једни од најинтересантнијих.

Смањење негативног утицаја на животну средину кроз отварање еколошких радних мјеста је, у готово свим развијеним економијама, већ увелико постављено као приоритетни развојни правац. Гдје се стигло у БиХ по том питању и које кораке је потребно подузети како би се што боље искористили расположиви потенцијали зеленог запошљавања, тема је округлог стола под називом “Зелени послови у пољопривреди и шумарству – шансе и изазови за Босну и Херцеговину” који је организовала ГЕА – Центар за истраживања и студије у склопу пројекта “Повећање запошљавања кроз стварање еколошких послова и очување биодиверзитета”, а који је финансиран од стране Европске уније.

Организовање овог догађаја имало је за циљ промовисати активан дијалог свих кључних актера како би се дошло до приједлога и могућих рјешења који ће допринијети одрживом развоју, стварању нових радних мјеста уз истовремено очување животне средине.

Више о могућностима за зелено запошљавање у секторима пољопривреде и шумарства у БиХ можете пронаћи у истраживању и студији која је рађена на ту тему.