Пројекти

Европски мостови сарадње у циљу подизања безбједности и заштите радника на раду – ECBOHS

период 1. децембар 2010. – 30. новембар 2012.
учесници Водећи апликант:
MESS
Асоцијација послодаваца у металној индустрији Турске
Регионални партнер за БиХ – РС:
ГЕА
Центар за истраживања и студије
укупни буџет 625 000 EUR
донатор
Европска комисија

Општи циљ

Главни циљ пројекта је било јачање капацитета организација цивилног друштва и развијање дугорочне сарадње између циљаних организација (организације радника/послодаваца, НВО) у земљама западног Балкана, Хрватској и Турској, као и њихових партнера у ЕУ и локалним/државним органима власти.

Специфични циљеви

 • упознавање организација радника и послодаваца у циљаним земљама са дијеловима acquis communautaire везаним за здравље и заштиту на раду и
 • размјена искустава и добрих пракси о њиховој ефикасној примјени у циљу лакше интеграције јединственог тржишта
 • јачање капацитета за ефикасну примјену ацqуис цоммунаутаире на нивоу компанија, сектора и локално
 • јачање капацитета и способности организација радника и послодаваца за адекватно заговарање интереса њихових чланова према државним властима и за квалитетније пружање услуга свом чланству
  стварање резултата у виду побољшаних националних и међународних мрежа, ближе сарадње са чланицама ЕУ27.

Циљне групе

 • организације радника и послодаваца и релевантни ОЦДи из Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, БЈР Македоније, Косова под администрацијом УНСЦР, Црне Горе, Србије и Турске
 • подружнице/локална представништва горепоменутих организација
 • представници компанија и радника који ће узети учешће у семинарима
 • представници локалне и државне власти
 • инспектори рада

Остварени резултати

Резултати активности које је као регионални партнер за РС спровела ГЕА:

 • одржана конференција на тему: „Заштита и здравље на раду у Републици Српској – тренутно стање и изазови на путу за ЕУ“. Конференција, организована у сарадњи са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите РС је окупила кључне актере у домену здравља и заштите на раду с циљем да се подстакне дијалог о најзначајнијим питањима из ове области.
  округли сто под називом “Процјена ризика у области здравља и заштите на раду”. Округли сто је организован у сарадњи са Министарством рада РС, а вођен од стране финских стручњака који су присутне упознали са праксама процјене ризика на радном мјесту у Финској, стратегијом задравља и заштите на раду и везаним политикама ЕУ, позитивним економским утицајима улагања у ЗЗНР и практичним примјерима добрих пракси улагања у ЗЗНР у Финској.
 • пратећи семинар под називом “Практична демонстрација алата процјене ризика”. И овај догађај је организован у сарадњи са Министарством рада РС и Републичким инспекторатом РС. Семинару су присуствовали представници организација овлаштених за процјену ризика у области ЗЗНР, представници послодаваца, инспекција и синдиката.
 • представници Центра за истраживања и студије ГЕА, заједно са представницима Министарства рада РС, учествовали су на Форуму о здрављу и заштити на раду у земљама западног Балкана и Турске, који је одржан у Анкари (Турска). Форуму су присуствовали представници партнерских организација у пројекту, високи званичници из области рада и ЗЗНР те представници радника и послодаваца из Турске.