ГЕА у Парламентарној скупштини БиХ

На конференцији под називом “Положај жена и младих на тржишту рада у Босни и Херцеговини” Белма Хаџимахмутовић, један од аутора ГЕА-ине студије “Незапосленост младих: ЕУ и БиХ дијеле исти проблем, могу ли и рјешења бити заједничка?”, представила је основне налазе и препоруке ове студије.

У студији су описани основни проблеми у области тржишта рада који муче друштво у БиХ:

  • Огромна незапосленост младих која се у овом тренутку пење на преко 60% и рекордна је у Европи;
  • Изразита неактивност (више од 50% младих људи је економски неактивно – нема посао нити га тражи);
  • Дуготрајна незапосленост гдје преко 50% младих који траже посао не могу доћи до запослења дуже годину дана.

Маневарски простор за почетак рјешавања ових проблема је широк и подразумијева прије свега здружено дјеловање и бољу сарадњу између званичних институција, јавних и приватних агенција за запошљавање, образовних институција те других организација које се бави питањима младих. Надлежне државне установе и институције морају ефикасније да спроводе политике запошљавања младих, као и да обезбиједе конкретну подршку за све младе предузетнике и то кроз низ мјера и олакшица (подстицаји за почетак пословања, посебне кредитне линије, боље искориштавање доступних ЕУ фондова, итд.). Образовни систем треба да преузме активнију улогу у промоцији предузетништва за младе свих узраста увођењем обавезних предмета који би се бавили предузетништвом. Такође, неопходно је да се уписне политике високошколских институција креирају искључиво на основу тренутних и предвиђених потреба тржишта рада. Документ студије са детаљним налазима и препорукама можете пронаћи овдје.

Конференција је одржана 2. 7. 2014. године у згради Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у организацији Заједничке комисије за економске реформе и развој Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у сарадњи са представништвом Фондације Friedrich Ebert у БиХ и Пројектом јачања институција власти и система у Босни и Херцеговини (USAID SGIP). Циљ конференције био је да се релевантним актерима омогући да на једном мјесту, заједнички, размотре тренутну ситуацију и предложе могуће кораке ка конкретном рјешењу овог проблема, доприносећи на тај начин стварању смјерница за планирани економски развој БиХ. Конференција је дио серијала конференција са насловом “Економска и правна питања у контексту ЕУ – интеграције Босне и Херцеговине”.

Конференција се састојала из двије сесије:

  1. Институционални поглед на положај жена и младих на тржишту рада у Босни и Херцеговини. У овом дијелу конференције излагања су имали директори ентитетских завода за запошљавање, као и Агенције за рад и запошљавање БиХ.
  2. Поглед цивилног друштва на положај жена и младих на тржишту рада у Босни и Херцеговини. У овом дијелу презентације су одржали представници неколико невладиних организација из БиХ, када је представљена и студија „Незапосленост младих: ЕУ и БиХ дијеле исти проблем, могу ли и рјешења бити заједничка?“.

Битно је нагласити да је и Агенција за рад и запошљавање БиХ (АРЗ БиХ), препознала и преузела препоруке ове студије те их такође презентовала свим учесницима на овој конференцији.

Конференција је завршена дискусијом учесника на поменуте теме која је трајала и након истека времена предвиђеног за одржавање конференције.