ГЕА на ОСЦЕ конференцији о учешћу грађана у процесу доношења одлука

Мисија ОСЦЕ-а у Босни и Херцеговини организовала је 30. новембра 2023. године конференцију под називом “Учешће грађана у доношењу одлука на локалном нивоу у БиХ: Ка суштинском партнерству”.

Циљ конференције био је пружити форум за представнике општинских и кантоналних власти, невладиних организација, медија и међународних организација у БиХ како би разговарали о пракси учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу, идентификовали факторе који олакшавају или отежавају процес, те предложили наредне кораке.

Током конференције, господин Марко Мартић из ГЕА – Центра за истраживање и студије, представио је кључне налазе истраживања о учешћу грађана у доношењу одлука на општинском и кантоналном нивоу у БиХ. Истраживање, које је спроведено у периоду од аугуста до октобра, послужило је као платформа за дискусију о постојећим механизмима учешћа грађана у Босни и Херцеговини и простору за побољшање.

Учесници су имали прилику анализирати постојеће механизме, укључујући њихове предности и недостатке, као и истаћи научене лекције и најбоље праксе у земљи и региону.

Ова конференција је била дио ширих напора Мисије ОСЦЕ-а у БиХ да подржи напоре и иницијативе усмјерене на јачање и олакшавање учешћа грађана у процесима доношења одлука на свим нивоима управљања, чиме се крајње јача и промовише овај темељни демократски принцип.