БиХ без контроле буџета

На округлом столу који је организовао ЦИН са партнерским организацијама ГЕА из Бање Луке и „Футура“ из Мостара разговарано је о улози буџетских инспектора којих у БиХ нема довољно за адекватну контролу трошења јавног новца. Босна и Херцеговина (БиХ) нема капацитете за инспекцијски надзор над буџетом, закључили су учесници Округлог стола „Рад буџетских инспекција у БиХ – несклад између очекивања и реалних могућности?“ који је одржан данас у Бањој Луци. Буџетска инспекција би требала контролисати законитост трошења јавног новца. Међутим, анализа коју је урадио Центар за истраживања и студије – ГЕА из Бање Луке показује да буџетска инспекција у Федерацији БиХ, Републици Српској и Брчко дистрикту нема довољно развијене ни материјално-техничке ни људске капацитете како би њен рад могао имати адекватан резултат. Округлом столу су присуствовали представници: уреда за ревизију, институција са различитих нивоа власти у БиХ, пореских управа, међународних организација и цивилног друштва који су током дискусије истицали важност постојања буџетске инспекције. Буџетска инспекторица Бесима Миџић из Унско-санског кантона је рекла да је њихова улога занемарена у систему. „Кроз систематизацију се мора организирати да ми имамо свој сектор буџетске инспекције са већим бројем инспектора“, рекла је Миџић и додала да она сама покрива шест хиљада буџетских корисника. „Оно што је најважније је да је улога буџетског инспектора занемарена. Она је наметнута, морали су кантони имати буџетске инспекторе, и тек кад су се показали резултати и ефекти буџетског инспектора, онда смо ми постали терет власти кантона јер нико не жели никакву контролу“, рекла је Миџић. Проблем недовољног броја буџетских инспектора представља уско грло у смислу капацитета за праћење свих буџетских процеса и правовремено отклањање проблема, коментарисао је програмски директор ГЕА-е Огњен Ђукић. Он је аутор документа „Буџетска инспекција у БиХ у расцјепу очекивања и реалних могућности“ који је представљен учесницима. Један од основних закључака овог истраживања је и да је рад буџетских инспекција у БиХ нетранспарентан те да је неопходно установити праксу редовне израде и објављивања годишњих извјештаја о раду буџетске инспекције ради информисања јавности. „Основне информације о њиховом раду и резултатима нису јавно доступне, а било их је тешко прибавити чак и путем формалних захтјева и кроз директно обраћање представницима надлежних институција“, рекао је Ђукић Владислав Јаковљевић, предсједник ГЕА-е, каже да је поред већег број инспектора, конкретнијих планова рада и извјештаја о извршењу планова рада неопходно и детаљније прописати специфичне аспекте рада буџетске инспекције како би се повећала независност, транспарентност и професионалност инспектора. „Јавност, а тиме и организације цивилног друштва, могу значајно да унаприједе своје знање и заговарање за измјену уочених неправилности на основу извјештаја буџетских инспекција које се често занемарују“, истакла је Леила Бичакчић, директорица Центра за истраживачко новинарство (ЦИН). Округли сто је још једна у низу активности коју је организовао ЦИН са партнерским организацијама „Футура“ из Мостара и Центар за истраживања и студије – ГЕА из Бање Луке у оквиру пројекта Јачање капацитета организација цивилног друштва за мониторинг јавних буџета. Циљ пројекта је допринијети борби против корупције кроз подизање нивоа фискалне и буџетске транспарентности активним укључивањем цивилног друштва. Пројекат финансира Европска унија, Тhe Balkan Trust for Democracy и German Marshall Fund.