Публикације

Анализа финансијског сектора РС

01.10.2010.
Download

Центар за истраживања и студије ГЕА је аутор анализе финансијског сектора РС за III квартал 2010. године. Један од закључака анализе је да су депозити становништва у банкама РС наставили са растом након великог пада из октобра 2008., док износ пласираних кредита становништву није растао.
Грађани РС имају веће повјерење у банке него обратно?

Депозити становништва у банкама РС су наставили с континуираним растом од великог пада из октобра 2008. године. Насупрот томе, износ пласираних кредита становништву није растао

Кредитна активност банкарског сектора у 2010. години не показује знакове опоравка. Раст укупних кредитних пласмана банака у РС на крају првог полугодишта 2010. године у односу на исти период прошле године износио је скромних 3,8%, док је овај раст у односу на крај прошле године био на нивоу од 2%. Очигледно, банке још сматрају да је наставак експанзије кредитних активности у РС високо ризичан посао, те су наставиле с политиком неповећања постојеће изложености према приват- ном сектору.

Из овога би се могло закључити да банкарски сектор није убијеђен да је економска криза дефинитивно ствар прошлости, те да је још тешко процијенити постојећу висину системског ризика. У складу с тим, банке преферирају задржавање високог износа новчаних средстава у свом посједу (1,35 милијарди КМ) као заштиту од потенцијалних већих одлива депозита. Значајнији пораст кредитних пласмана и даље једино биљежи сектор Владе и Владиних институција, што потврђује тренутну високу аверзију банака према излагању новим ризицима, актуелизује опасност “изгуравања” приватног сектора на страни потражње за капиталом, те указује на отежану фискалну позицију јавног сектора. Имајући у виду да је потрошња историјски била главни покретач раста домаћег БДП-а, јасно је да неће доћи до стабилнијег економског опоравка без избора и чињеницу да су се грађани осјетили финансијски несигурнији у току кризе.

Да се дио дохотка који становништво штеди повећао потврђује и податак да је укупна вриједност депозита становништва премашила и свој преткризни износ иако у истом периоду није дошло до повећања примања становништва (престанак раста плата, пад стопе запослености, пад трансфера новца из иностранства).