Публикације

Анализа трендова и перспектива у механизмима и политикама утврђивања плаћа и могућности њихове примјене у развијању одрживих политика плата у Републици Српској

02.04.2018.
Download