Публикације

Раст продуктивности рада – предуслов за повећање плата и стабилан економски развој

18.12.2015.
Download

Раст продуктивности рада примарни је економски циљ којим се стварају претпоставке за јачање конкурентности домаће економије и стабилан развој