Радионица „Стварање радних мјеста и просперитета“ за земље западног Балкана

У периоду од 06.-08. маја 2015. године ГЕА је учествовала на радионици „Стварање радних мјеста и просперитета“, која је у Тирани окупила представнике цивилног сектора из земаља западног Балкана. Радионицу је организовала Фондација Фридрих Еберт Штифтунг ради пружања подршке тзв. „берлинском процесу“, у склопу којег се на међународном нивоу врши дијалог о интегрисању западног Балкана у Европску унију и другим повезаним питањима.

„Берлински процес“ ће се ове године наставити међународним самитом у Бечу, који је планиран за август мјесец, док се у 2016. години очекује самит у Паризу.

IMG_9689

Циљ радионице у Тирани је био да омогући представницима цивилног сектора из Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Србије и Косова* да усагласе и формулишу најважније поруке на тему стварања радних мјеста и просперитета на западном Балкану које ће бити пренесене њавишим државницима из наведених земаља, али и Њемачке, Аустрије и других на овогодишњем самиту у Бечу.

На радионици је било интересантно чути како земље овог региона дијеле велики број сличних проблема, као што су висока стопа незапослености, неефикасан јавни сектор, присутност корупције, застој и некоординисаност реформи у многим областима и др. Очекује се да учесници радионице до краја јуна усагласе јединствен кратак документ (до двије странице) који ће обухватити најважније поруке о томе шта је потребно урадити да би се омогућило стварање нових радних мјеста и развој просперитета на западном Балкану.

IMG_9681

Неки од реформских приједлога о којима се много говорило су реформа образовања према потребама тржишта рада, развој активних мјера запошљавања, промоција предузетништва, унапријеђење услова за покретање малих фирми, формирање политика за искориштавање локалних компаративних предности и стварање вишег степена додатне вриједности, унапријеђење регионалне сарадње и секторског умрежавања, али и повећање степена транспарентности и демократизације у процесима одлучивања у свим земљама региона.

*према Резолуцији Савјета безбједности Уједињених нација број 1244.