Конференција: Запошљавање и социјална укљученост у Европи – прилике за незапослене младе

Овој конференцији, одржаној у Бриселу 24. 3. 2015., присуствовали су и представници Центра за истраживања и студије ГЕА.
Према подацима Европске комисије, незапосленост у ЕУ је у августу 2014. године достигла 24.6 милиона људи, од чега 5 милиона отпада на младе старости 15 до 24 године. Због посљедица економске кризе, многи су натјерани да прихвате неплаћено волонтирање или су постали дугорочно незапослени – што је довело до недостатка повјерења у институције, социјалне искључености, здравствених проблема, депресије па чак и самоубистава. Без сумње, незапосленост младих је огроман изазов за будућност Европе.

Ова међународна конференција била је прилика за расправу о изазовима постојећих трендова на тржишту рада и упознавање са иновативним начинима за побољшање запослености младих. Конференција се састојала од неколико тематских цјелина:

  • истраживање могућих рјешења за подстицање стварања радних мјеста у ЕУ и за промоцију предузетништва младих
  • расправа о улози служби за запошљавање у борби против незапослености младих
  • оцјена трендова и узрока јаза између понуде и потражње на тржишту рада и утицаја на тржиште рада
  • размјена примјера добре праксе у области иновативних и експерименталних јавних политика у области запошљавања младих и њихове примјене

Захваљујући подршци Фондације Институт отворено друштво, представници Центра за истраживања и студије ГЕА, као организације са искуством у промоцији предузетништва и борби против незапослености, били су у прилици да присуствују овом догађају и упознају се са иновативним приступима и начинима спровођења везаних јавних политика.

Конференцији су присуствовали представници јавних и приватних служби за запошљавање, think tank организација и цивилног сектора, академске и пословне заједнице, истраживачких организација, итд.
Организатор конференције била је организација Public Policy Exchange са сједиштем у Лондону и представништвом у Бриселу.