Конференција: “Запошљавање и развој – Технолошке промјене и радна мјеста”

Центар за истраживања и студије ГЕА је у периоду 04.-05. јуни 2015. године у Бону (Њемачка) учествовао на 10. међународној конференцији на тему запошљавања и развоја у организацији Свјетске банке и Института за проучавање рада (ИЗА).
Конференција је ове године имала посебан нагласак на везу између технолошких промјена и радних мјеста. Током претходних неколико деценија, нове технологије су донијеле значајна побољшања квалитета живота и стандарда у производњи, како у привредама земаља у развоју тако и у привредама развијених земаља, иако се утицаји технологије на живот радника у земљама у развоју прилично разликују од оних у развијеним земљама. У земљама са ниским примањима, нарочито, увођење нових технологија није довољно да би се надокнадили већи недостаци у инфраструктури и улагању у главна јавна добра. Ипак, технолошки развој је трансформисао и наставиће да трансформише тржишта рада, носећи истовремено и корист и изазове за раднике и њихове породице. С једне стране, нове технологије, нарочито нове информационо-комуникационе технологије, су довеле до затварања радних мјеста на којима боље резултате остварују рачунари; на примјер, обављање задатака који се понављају или који су једноставни за кодирање. С друге стране, нове технологије су донијеле прегршт нових прилика за улагања и стварање радних мјеста, не само у земљама са најсавременијим технологијама, већ и у многим економијама у развоју и настајању.

Једна од других интересантних тема о којој је било много ријечи на конференцији јесте питање миграција које представља велико социјално, економско, али и политичко питање, како за емиграционе тако и за имиграционе земље. Интересантно је било примијетити да емиграционе земље имају различит приступ овом феномену па је тако за неке неразвијене земље емиграција фактички постала „главна стратегија развоја“. Овдје се као примјер наводи Таџикистан који, као резутлат масивних емиграција због посла, биљежи годишње трансфере из иностранства на нивоу од 40% БДП-а. Неки истраживачи су истакли Албанију као примјер „циркуларних миграција“ у којима се емигранти након одређеног периода враћају у земљу и често започињу властите послове.

Представници Свјетске банке су на конференцији представили резултате једне свеобухватне анализе о дугорочним ефектима тренинг програма за младе. Ова анализа је обухватила велики број тренинг програма и покушала да оцијени њихов утицај на запошљавање учесника и ток њихове пословне каријере. Анализа је утврдила да су дугорочни ефекти тренинг програма за младе позитивни и статистички значајни и да су ефекти на запошљавање јачи у земљама у развоју, као и да програми у области предузетништва имају јаче резултате него у области подршке запошљавању.