Анализа иницијативе за смањење стопе доприноса у Републици Српској

Ова анализа има за циљ информисати јавну расправу о иницијативи Владе Републике Српске за смањење опорезивања рада у висини од 1,4% бруто плате. Та иницијатива је уграђена у Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о доприносима којег је Народна скупштина Републике Српске усвојила 04. марта 2015. године и упутила на јавну расправу.

Наведеним нацртом закона предвиђено је смањење укупне стопе доприноса на плату за 1,4 процентна поена (и то стопе здравственог осигурања за 1 п.п., стопе доприноса за дјечију заштиту за 0,1 п.п. и стопе за осигурање од незапослености за 0,3 п.п.). Тиме се укупно пореско оптерећење рада снижава на 36,9% у односу на бруто плату. У образложењу Влада Републике Српске наводи да је овом смањењу опорезивања рада приступила са циљем „креирања оптималног пореског оптерећења те давања подршке очекиваном привредном расту, повећању запослености и економском развоју Републике“.

Да ли се овим потезом заиста креира оптимално пореско оптерећење рада и у којој мјери он може допринијети привредном расту и повећању запослености?

Анализу можете преузети овдје.